Vi värdesätter framförallt våra kunder

Det är för er vi finns och har skapat oss den kunskapen vi har. Vi vill vara delaktiga för att förbättra tillgänglighet i och utanför hemmiljön.

Vår framgång på Bra Assistans i Örebro är när våra kunder och brukare är lyckliga och verkligen känner att vi bidrar till ett berikande liv med ökad livskvalité.

Vi som arbetar har ett stort engagemang, en gedigen erfarenhet och kunskap vad gäller assistans, funktionshinder och personalpolitik. Vi går gemensamt igenom dina behov, önskemål via vår handlingsplan för att kunna prioritera insatser både kortsiktigt och långsiktigt.

Vi vet att alla är unika. Därför erbjuder vi personlig assistans som ska passa dig och det du behöver. Du ska givetvis själv välja vad som ska ingå i den form av stöd du vill ha och vad som ska ingå i din service.

Vi har lösningarna, administrationen, kontakterna och kompetensen. Du ska fokusera dig på ditt liv och dina intressen och vi ska se till så att dem blir till verklighet. Hela vår organisation är grundad på att öka din livskvalité.

Med våra upparbetade praktiska erfarenheter och förvärvade teoretiska kunskaper så erbjuder vår administration en helhetslösning inom personlig assistans.

Om du vill förbättra din personliga assistans genom att använda dig av våra tjänster, eller någon annan du känner sin egen assistans, är du välkommen att höra av dig till oss via kontaktuppgifter. Du kan även tipsa andra du känner om oss alt. tipsa oss om andra som kan t.ex. behöva råd i sin pågående LSS-process eller hjälp med att planera hela sin assistans (glöm inte att få ett samtycke av den berörda innan du tipsar oss om denne).