Ökad livskval­ité för assis­tans­berät­ti­gade
indi­vider och deras famil­jer.

Vi vill vara delaktiga för att förbättra din tillgänglighet i och utanför hemmamiljön.

Vi har lösningarna, administrationen, kontakterna och kompetensen. Du ska fokusera på dig, ditt liv och dina intressen och vi ska se till så att de blir till verklighet.

Det är för er vi finns och har skapat oss den kunskapen vi har. Vår framgång på Bra Assistans är när våra kunder är lyckliga och verkligen känner att vi bidrar till ett berikande liv med ökad livskvalité.

Vi erbjuder personlig assistans som ska passa dig och det du behöver.

Du väljer vad som ska ingå i den form av stöd du vill ha och vad som ska ingå i din service.

Den tryg­ghet som du kän­ner i ditt hem vill vi skall åter­spe­glas hos bra assistans.

Ring 019-10 25 75 så berättar vi mer!