Ansökan – så går det till

Ansökan om personlig assistans ska göras skriftligen. Försäkringskassan har färdiga blanketter du kan använda. Vi hjälper dig gärna med kontakterna med försäkringskassan eller kommunen.

Ring 019-10 25 75 så hjälper vi dig!

När du gör din ansökan behöver du styrka ditt behov genom:

  • Ett läkarintyg
  • En ADL-bedömning. Den gör en arbetsterapeut, oftast på Habiliteringen
  • Övriga intyg som styrker dina behov

Kontakta oss så får du svar på dina frågor.

Vad händer sen?
När du skickat din ansökan så kommer en handläggare i din kommun och Försäkringskassan att besöka dig för att få en bild av din vardag och dina behov. Från ansökan och beslut har Försäkringskassan en intern policy om att det ska ta max 120 dagar men det är inte ovanligt att det tar längre tid.

Om du får avslag
Får du ett avslag, eller beviljas färre timmar än du sökt, har du rätt att överklaga. I första steget vänder du dig då till Förvaltningsrätten. Får du avslag där kan du ansöka om prövningstillstånd i Kammarrätten. Sista steget är Högsta förvaltningsdomstolen.

Det finns ingen garanti att fallet tas upp i de olika instanserna och att få en dom överprövad i Högsta förvaltningsdomstolen är mycket svårt.