Som personlig assistent arbetar du under Tystnadsplikt

Tystnadsplikten regleras enligt LSS och kollektivavtal.

§ 3 Allmänna förhållningsregler i Kollektivavtal KFO/Svenska kommunalarbetarföbundet

Förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare grundar sig på ömsesidig lojalitet och ömsesidigt förtroende. Arbetstagare skall under sin anställning, likväl som efter anställningens upphörande iaktta diskretion rörande verksamhetens/brukarens angelägenheter samt iakkta tystnadsplikt beträffande uppgifter, om enskilda personer som arbetstagaren till följd av sin anställning erhållit kännedom om och vars yppande kan vålla skada för enskild person eller närstående.

Man talar i lag om tystnadsplikt och sekretess om att ”lida men”. Detta innebär att man inte får sprida ut någon som helst information som kan vara till skada för kunden eller hans/hennes anhöriga eller vänner och bekanta.

Undantag från regler om tystnadsplikt?
Tystnadsplikten kan till vissa delar brytas om personen du arbetar för till exempel råkar ut för en olycka eller ett tillbud där du måste lämna viss information till behörig sjukvårdspersonal.
Vad som gäller hos den kund du arbetar hos informerar kund eller medarbetsledare dig om.

Olagliga aktiviteter?
Om du som arbetstagare misstänker att olagliga aktiviteter förekommer har du som alla andra medborgare en anmälningsplikt. Du vänder dig då till din arbetsledare, medarbetsledare eller direkt till Assistanskompaniets kontor.

Om kund du arbetar hos far illa på fysiskt eller psykiskt sätt och är under 18 år har du en anmälningsplikt.
Om du arbetar hos en vuxen person måste du som personlig assistent har arbetsledarens samtycke för att t ex göra en polisanmälan. I första hand ska kunden själv göra anmälan. Du har dock anmälningsplikt enligt 24 § LSS om du får kännedom om ett allvarligt missförhållande som rör den kund du arbetar hos. Anmälan ska då omgående göras till den som är ansvarig för verksamheten, dvs till Assistanskompaniet.

Är den som far illa under 18 år har du en skyldighet att anmäla till socialtjänsten.

Konsekvenser av att bryta mot tystnadsplikten
Att bryta mot tystnadsplikten kan leda till åtal. Straffet för sådana brott är böter eller fängelse i högst ett år. Att bryta mot tystnadsplikten är alltså ett allvarligt brott. Ett sådant brott kan leda till att det blir aktuellt att avsluta din anställning.