Kollektivavtal

Som anställd på Bra Assistans i Örebro AB bestäms lönerna av ett kollektivavtal. Kollektivavtal är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fackföreningar om löner, arbetstider och andra villkor på jobbet. När man tecknat kollektivavtal vet alla vad som gäller.

Alla arbetsgivare som tecknat kollektivavtalet har samma grundregler för hur saker och ting ska skötas på arbetsplatsen, de konkurrerar då på samma villkor. Och de anställda behöver inte heller konkurrera om jobb och lön genom att sälja sitt arbete billigare än jobbarkompisen. Alla har samma spelregler.

Bra Assistans i Örebro AB är anslutna till Fremia (f.d. KFO)
Bra Assistans i Örebro är anslutna till sveriges största fristående arbetsgivarorganisation Fremia

Kollektivavtalet säger vilken lägsta lön man kan jobba för, men lönen får ju gärna vara högre än så. Det finns inget som hindrar att arbetsgivaren erbjuder bättre villkor. Men lönen är inte allt, därför handlar kollektivavtalet om mycket annat också. Avtalen innehåller regler för mycket av sånt som för de flesta är självklarheter, att man har rätt till pauser och lunch till exempel. Kollektivavtalen handlar också om arbetstider och andra anställningsvillkor. Eftersom det finns med i avtalet så säkrar det att allt går rätt till.

Genom kollektivavtalet är du också försäkrad. Om du blir sjuk eller skadar dig på jobbet finns det ersättning. Blir du arbetslös finns det extra pengar att få ut. Om en arbetsplats saknar kollektivavtal så är de anställda helt enkelt sämre skyddade där.

Men det finns företag och arbetsplatser som inte är anslutna till något kollektivavtal. Då gäller bara lagarna och det är inte alls säkert att du får samma lön eller övertidsersättning som du hade fått om det funnits ett kollektivavtal. Det finns till exempel inga lagstiftade löner i Sverige, vilket betyder att du i princip kan få hur låg lön som helst om företaget inte vill följa kollektivavtalet.

Om du arbetar på en arbetsplats där det inte finns något kollektivavtal kan du vända dig till facket för att få hjälp att teckna ett avtal.